Πρόκειται για ένα μικρο τμήμα του διεθνούς μονοπατιού Ε4 απο τον σιδηροδρομικό σταθμό του Μεγάλου σπηλαίου στην Κάτω Ζαχλωρού μέχρι την στάση Κερπινής κοντά στα Κάλαβρυτα μήκους 5,5 χιλιομέτρων. Ακολουθούμε τις γραμμές του Οδοντωτού με κατεύθυνση τα Καλάβρυτα μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού !