Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και σπουδαστές διαφόρων σχολών της Ανώτερης και Ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και σπουδαστές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από όλη την Ελλάδα, με αντικείμενο συναφές με τις δράσεις και τις αρμοδιότητες του φορέα, να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Π.Π.

Η δυνατότητα Πρακτικής άσκησης δόθηκε για πρώτη φορά το 2018, με την συμμετοχή ενός φοιτητή του Τμήματος Βιολογίας και ενός φοιτητή του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και έκτοτε συμμετέχουν κάθε εξάμηνο φοιτητές και φοιτήτριες είτε από το τμήμα Βιολογίας ή από το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες του Προγράμματος Σπουδών του κάθε Τμήματος.