Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ιδρύθηκε μαζί με άλλους 24 Φορείς με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002), βάσει του οποίου ιδρύθηκαν 25 Προστατευόμενες Περιοχές με Φορέα Διαχείρισης. Στις 25 Προστατευόμενες Περιοχές προστέθηκαν δύο περιοχές που είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τους Ν. 1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα. Ο Ν. 3044/2002 περιελάμβανε και χάρτες με τα εξωτερικά όρια κάθε μίας από τις 25 Προστατευόμενες Περιοχές.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ιδρύθηκε το 2002, στελεχώθηκε με προσωπικό το 2007 και είναι αρμόδιος για την διατήρηση, την προστασία και τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής που ορίστηκε σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A’ 25 – 20.02.2018).

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ: