Το Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, επί της οδού Άγιου Αλεξίου 35 στα Καλάβρυτα.

Είναι ένας χώρος κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να γίνονται προβολές,  διαλέξεις και συζητήσεις ενημέρωσης με τους για μικρούς και μεγάλους επισκέπτες. Υπάρχει επίσης επισκέψιμη προς το κοινό έκθεση, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή. Η Έκθεση δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006, Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων-Οικοτόπων-Προστασία Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους», με σκοπό την ανάδειξη του ορεινού όγκου Χελμού-Βουραϊκού.

Στο χώρο αυτό ενημερώνονται οι επισκέπτες για την προστατευόμενη περιοχή, την ιστορία, τη γεωγραφία, την πανίδα και την χλωρίδα που φιλοξενεί, τα σπάνια ή και προστατευόμενα είδη, το νομικό καθεστώς προστασίας τους, τα πληθυσμιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της, τα μνημεία και τις φυσικές ομορφιές της, όπως και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαχείρισή της και την ορθολογική, βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της.

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας για την άμεση και πλήρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επισκεπτών και των χρηστών του Εθνικού Πάρκου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού- Βουραϊκού δέχεται, κατόπιν συνεννόησης, μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ομάδες φοιτητών ή και ενηλίκων. Οι ξεναγήσεις περιλαμβάνουν παρουσίαση και ενημέρωση του κοινού για το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φορέα και επίσκεψη στη φύση με τη συνοδεία των Ειδικών δασικής Προστασίας, που ανήκουν στο προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης. Σκοπός είναι η συμμέτοχη σε δράσεις ώστε να φέρουν μικρούς και μεγάλους κοντά στη φύση και να γνωρίσουν τον πλούτο και την αξία της χλωρίδας, αλλά και της πανίδας στη χώρα μας και ιδιαίτερα στο οικοσύστημα του Χελμού – Βουραϊκού.