Λιθολογικοί

33-Κλήμα του Παυσανία

Το κλήμα βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μ, σε μια πλαγιά με Βόρειο προσανατολισμό (ιδανικό υψόμετρο και προσανατολισμός για την ανάπτυξη κλήματος) στον περίβολο του ναού του Αγ. Νικολάου Παγκρατίου. Το κλήμα βρίσκεται σε έδαφος προερχόμενο από την αποσάθρωση μεταβατικών στρωμάτων και φλύσχη ηλικίας Μαιστρίχτιου- Ηωκαίνου (72,1- 56,00 εκ. έτη) της ενότητας Πίνδου. Τα πλούσια σε ασβέστιο, μαγνήσιο και αργιλικά ορυκτά έδαφος και υπέδαφος, καθώς και το σχετικά ήπιο κλίμα που επικρατεί στην περιοχή σε συνδυασμό με το υψόμετρο και τη θέση φαίνεται να είναι υπεύθυνα για τη μακρόβια διατήρηση αυτού του κλήματος, το οποίο έχει ιστορία 3.000 χρόνων και σχετίζεται με τον αρχαίο Έλληνα περιηγητή Παυσανία.

18-Σολός

Νοτιοδυτικά του οικισμού Σόλο, εμφανίζονται τα στρώματα Τυρού, πολυπτυχωμένα. Συγκεκριμένα, αποτελούνται από σύμπλεγμα ιζηματογενών και ηφαιστειακών πετρωμάτων χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης (συνθήκες χαμηλής πίεσης και θερμοκρασίας). Το σύμπλεγμα αυτό καλύπτει ένα ηλικιακό εύρος από το Ορδοβίσιο ή το Σιλούριο έως το Πέρμιο (485-251 εκ. χρόνια!) και πιθανότατα αποτελούν το προ-Αλπικό υπόβαθρο της γεωτεκτονικής ζώνης της Τρίπολης. Ο σχηματισμός των πετρωμάτων έγινε κατά τη διάρκεια της Καδόμιας (Νέο-Προτεροζωικός – Κάμβριο, 1000-485 εκ χρόνια!!) και Βαρίσκιας (Μέσο Δεβόνιο –Πέρμιο, 393-251 εκ χρόνια!!) ορογένεσης δηλαδή σε μια πολύ μακρινή περίοδο του γεωλογικού χρόνου όπου δημιουργούνταν μια οροσειρά που δεν υπάρχει πια. Πρόκειται για τα μοναδικά ηφαιστειακά πετρώματα στην περιοχή του γεωπάρκου και διακρίνονται για την εξαιρετικά μεγάλη τους ηλικία.

16-Βεσίνι Ραδιολαρίτες

Σε κοντινή απόσταση από το χωριό Βεσίνι, συναντάται η τυπική εμφάνιση πηλιτών Καστελλίου και ραδιολαριτών της ενότητας Πίνδου. Πρόκειται για την πιο αντιπροσωπευτική θέση εμφάνισης των πετρωμάτων αυτών στο γεωπάρκο. Το πετρόκτιστο χωριό Βεσίνι είναι ένας από τους τέσσερις χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς της Αχαΐας και έχει ιστορία στην κατασκευή παραδοσιακών χαλιών. Από το χωριό ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μια πανοραμική θέα 300 μοιρών και να θαυμάσει τον ορίζοντα με τα γύρω βουνά.

10-Πριόλιθος

Πριν από το χωριό Πριόλιθος, υπάρχει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της κλαστικής σειράς Πριολίθου, δηλαδή της βάσης της ενότητας Πίνδου. Πρόκειται για την μοναδική εμφάνιση των παλαιότερων πετρωμάτων της ενότητας Πίνδου στην περιοχή. Αναλυτικότερα, η σειρά αυτή περιέχει στρώματα ψαμμιτών – ιλυολίθων με ενστρώσεις ασβεστόλιθων με πυριτικούς κονδύλους.  Στα πετρώματα αυτά υπάρχουν συχνά φυτικά απολιθώματα, σπάνια αποτυπώματα Halobia (δίθυρα) και κωνόδοντα (πρώιμα ψάρια ηλικίας 237-227 εκ. χρόνων!-Κάρνιο). Το χωριό Πριόλιθος συμμετείχε στον απελευθερωτικό αγώνα κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο.

09-Λιγνίτες Ξυδιά

Η λιγνιτοφόρα περιοχή του Ξυδιά εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της λιγνιτοφόρας λεκάνης των Καλαβρύτων. Παρατηρούνται κυρίως χερσαία και ποταμο-λιμναία ιζήματα και λιγνιτικές ενδιαστρώσεις. Τα λιμναία στρώματα αποτέθηκαν σε μια μικρής έκτασης λίμνη, η οποία εκτεινόταν προς βορρά. Η εκμετάλλευση του λιγνίτη ξεκίνησε στα ορυχεία του Ξυδιά το  1918 για οικιακούς σκοπούς θέρμανσης, και 5 χρόνια αργότερα η εξόρυξη εντατικοποιήθηκε. Το λιγνιτωρυχείο του Ξυδιά συνέχισαν την λειτουργία τους μέχρι την δεκαετία του ’80, με σκοπό την παροχή με λιγνίτη της μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεγαλόπολη.

06-Ρωγοί

Ο γεώτοπος των Ρογών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο επειδή εκεί παρουσιάζεται μια τυπική ιζηματογενή σειρά  η οποία αποτέθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν στον ωκεανό της Πίνδου αλλά και επειδή στον γεώτοπο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε το βορειότερο άκρο της λεκάνης των Καλαβρύτων. Παρατηρώντας τις εναλλαγές τη θέση των πετρωμάτων ο επισκέπτης μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο δημιουργίας της λεκάνης μέσω της ύπαρξης των μεγάλων ρηγμάτων της περιοχής. Το ομώνυμο ιστορικό χωριό παρέχει άλλη μια ευκαιρία να γνωρίσουμε την πλούσια ιστορία του τόπου κατά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.

05-Κροκαλοπαγή Κερπινής

Καθώς ο επισκέπτης περιηγείται στην υπέροχη διαδρομή προς τα Καλάβρυτα κατά μήκος του φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού αντικρίζει ένα ξεχωριστό τοπίο. Απότομα πρανή μεγάλου ύψους φτιαγμένα από κροκαλοπαγή πετρώματα και σμιλευμένα από το νερό και τον άνεμο δημιουργούν μια εικόνα μοναδική. Τα πετρώματα αυτά δημιουργήθηκαν σε ένα ποτάμιο σύστημα που υπήρχε στην περιοχή πριν από 2-3 εκατομμύρια χρόνια στα αρχικά στάδια δημιουργίας της ιζηματογενούς λεκάνης. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το ιστορικό χωριό Κερπινή το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την εξέλιξη της περιοχής κατά την διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου.

03-Μαμούσια-Ρούσκιο

Στα 500 m περίπου ανατολικά του χωριού Μαμουσιά,  ο επισκέπτης μπορεί να μελετήσει τα χαρακτηριστικά πετρώματα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια σε ένα υποθαλάσσιο ριπίδιο (απόληξη ποταμού στην θάλασσα), τον λεγόμενο φλύσχη της γεωτεκτονικής ζώνης Πίνδου. Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμίτη, μαργαϊκού ασβεστόλιθου και πηλίτη οι οποίες παρουσιάζονται έντονα σπασμένες (με διακλάσεις και ρήγματα) και πτυχωμένες (καμπυλωμένα στρώματα). Αυτά μαρτυρούν τον ρόλο των έντονων τεκτονικών κινήσεων στην περιοχή οι οποίες συμπίεσαν τα πετρώματα, τα λύγισαν, τα έσπασαν και τέλος τα ανύψωσαν από το επίπεδο της θάλασσας στο σημερινό τους υψόμετρο. Γύρω από την θέση του γεώτοπου καλλιεργούνται μεγάλης έκτασης αμπελώνες που δημιουργούν ένα ειδυλλιακό τοπίο και μια μοναδική ευκαιρία για βόλτα στην ελληνική εξοχή.