Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί ένα σημείο ιδιαίτερης και εντυπωσιακής γεωμορφολογίας. Κατά την διάρκεια του Κατώτερου-Μέσου Πλειστοκαίνου μεγαλύτερα ή μικρότερα ποτάμια μετέφεραν υλικό στην περιοχή αυτή. Τα πετρώματα που προέκυψαν βρίσκονται πάνω από τα κροκαλοπαγή της Κερπινής και του Μεγάλου Σπηλαίου καθώς δημιουργήθηκαν αργότερα. Βρίσκονται σήμερα εκτεθειμένα σε μεγάλα υψόμετρα όπου το μικροκλίμα περιλαμβάνει δυνατούς ανέμους οι οποίοι τα σμιλεύουν δημιουργώντας επιβλητικά γλυπτά της φύσης.