Το όρος Χελμός (υψηλότερη κορυφή: Ψηλή Κορφή, 2.355 μ) δεσπόζει στο κεντρικό τμήμα του γεωπάρκου επιδεικνύοντας τον ασβεστολιθικό του όγκο και τις απότομες πλαγιές του. Αποτελείται από ασβεστόλιθους της γεωτεκτονικής ενότητας Τρίπολης οι οποίοι βρίσκονται κάτω από ασβεστόλιθους, ραδιολαρίτες και φλύσχη της γεωτεκτονικής ενότητας Πίνδου. Έρχονται σε επαφή μέσω ρήγματος κοντά στην Ψηλή Κορφή. Το μεγάλο υψόμετρο του βουνού αυτού, αντιπροσωπεύει τον υψηλό ρυθμό ανύψωσης ολόκληρης της Β. Πελοποννήσου  κατά την διάρκεια του Πλειστοκαίνου και του Ολοκαίνου (2.58 εκ χρόνια και μετά), εξαιτίας της σύγκρουσης της Αφρικανικής με την Ευρασιατική πλάκα.