Ο ορεινός όγκος του Χελμού έχει να παρουσιάσει πολλές διαφορετικές γεωμορφές που συναντώνται σε παλαιούς παγετώνες. Από τις πιο σημαντικές είναι αυτές που εντοπίζονται στην κοιλάδα του Σπανόλακκου. Εκεί μπορούν να εντοπιστούν χαρακτηριστικά κροκαλοπαγή πετρώματα που δημιουργήθηκαν από την αργή κίνηση των παγετώνων. Παράλληλα η ημικυκλική γεωμορφή από όπου ξεκινούσε ο παγετώνας (cirque) είναι ορατή ανάμεσα στις κορυφές του Χελμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να φανταστεί την θέα ενός παγετώνα να σκεπάζει την ευρύτερη περιοχή.