Ο Γεώτοπος του Μεγάλου Σπηλαίου βρίσκεται στα βόρεια του Γεωπάρκου. Αποτελείται από κροκαλοπαγή πετρώματα που δημιουργήθηκαν από ποτάμια 2-3 εκ χρόνια πριν από σήμερα και δημιουργούν επιβλητικούς κατακόρυφους βράχους. Εκεί φύεται ένα σπάνιο στενοενδημικό χασμόφυτο, μοναδικό στον κόσμο, το Silene conglomeratica. Στους απόκρημνους γκρεμνούς πρόσφατα εντοπίστηκαν απολιθωμένα κόκκαλα μεγάλων θηλαστικών. Στη σκιά αυτών των βράχων είναι χτισμένο το Μέγα Σπήλαιο, ιστορικό μοναστήρι των Καλαβρύτων, στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου.