Στην περιοχή του γραφικού χωριού Τράπεζα ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει πετρώματα που δημιουργήθηκαν κάτω από την ρηχή θάλασσα πριν από 800.000 -120.000 χρόνια κατά το Μέσο Πλειστόκαινο. Σήμερα τα πετρώματα αυτά βρίσκονται ανυψωμένα εξαιτίας τόσο των τεκτονικών κινήσεων (ρήγματα) όσο και της αυξομείωσης της στάθμης της θάλασσας και δημιουργούν τις θαλάσσιες αναβαθμίδες της Τράπεζας. Από το χωριό μπορεί κανείς να παρατηρήσει την υπέροχη θέα στην θάλασσα του Κορινθιακού και να οραματιστεί την παλαιο-ακτογραμμή του Πλειστοκαίνου (2.58-0.0117 εκ. χρόνια).