Στα 500 m περίπου ανατολικά του χωριού Μαμουσιά,  ο επισκέπτης μπορεί να μελετήσει τα χαρακτηριστικά πετρώματα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια σε ένα υποθαλάσσιο ριπίδιο (απόληξη ποταμού στην θάλασσα), τον λεγόμενο φλύσχη της γεωτεκτονικής ζώνης Πίνδου. Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμίτη, μαργαϊκού ασβεστόλιθου και πηλίτη οι οποίες παρουσιάζονται έντονα σπασμένες (με διακλάσεις και ρήγματα) και πτυχωμένες (καμπυλωμένα στρώματα). Αυτά μαρτυρούν τον ρόλο των έντονων τεκτονικών κινήσεων στην περιοχή οι οποίες συμπίεσαν τα πετρώματα, τα λύγισαν, τα έσπασαν και τέλος τα ανύψωσαν από το επίπεδο της θάλασσας στο σημερινό τους υψόμετρο. Γύρω από την θέση του γεώτοπου καλλιεργούνται μεγάλης έκτασης αμπελώνες που δημιουργούν ένα ειδυλλιακό τοπίο και μια μοναδική ευκαιρία για βόλτα στην ελληνική εξοχή.