Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης εντάσσεται η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area – SPA):  «Όρος Ερύμανθος». Ο Bραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer) και το Bουνοτσίχλονο (Emberiza cia) είναι τα είδη της ορνιθοπανίδας για τα οποία η Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά: «GR097 Όρος Ερύμανθος», αξιολογήθηκε ότι πληροί τα κριτήρια για ένταξη στο δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας. Η περιοχή φιλοξενεί σημαντική ποικιλία και πληθυσμούς πουλιών από τρεις κυρίως ομάδες: αρπακτικά, δασόβια και ορεσίβια.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο που περιλαμβάνει απότομες κορυφές, πλαγιές, σάρες, οροπέδια και στενές κοιλάδες από τις οποίες ξεκινούν μεγάλα ποτάμια της βόρειας και δυτικής Πελοποννήσου (Σελινούντας, Πείρος, Πηνειός, Ερύμανθος). Η βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει μεσογειακούς θαμνότοπους χαμηλότερα, μεγάλα αμιγή δάση κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephallonica), συστάδες βουνοκυπάρισσων (Juniperus foetidissima) στην ανώτερη ζώνη και εκτεταμένες λιβαδικές εκτάσεις πάνω από το δασοόριο. Σε μικρότερο βαθμό συναντώνται συστάδες φυλλοβόλων ειδών (δρύες, καστανιές), παραποτάμια βλάστηση, καθώς και γυμνές από βλάστηση εκτάσεις.