Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Area – SPA): «Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα». Τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ, τα είδη δηλαδή τα οποία οδήγησαν στην θεσμοθέτηση της είναι το Χρυσογέρακο (Falco biarmicus), ο Μπούφος (Bubo bubo) και ο Λευκονώτης Δρυοκολάπτης (Dendrocops leucotos). Η περιοχή κρίνεται σημαντική επειδή φιλοξενεί σπάνια αρπακτικά πουλιά ημερόβια και νυκτόβια, όπως τα είδη χαρακτηρισμού που αναφέρθηκαν. Επίσης, φιλοξενεί πολλά δασόβια είδη και μικρά στρουθιόμορφα που εκμεταλλεύονται τη μεγάλη ποικιλία των ενδιαιτημάτων.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ελατοδάση (μετά την πυρκαγιά του 2007 έχουν απομείνει ελάχιστα στον Κλωκό, αλλά εξακολουθούν να είναι σημαντικά στον Μπαρμπά), πευκοδάση, ψευδοαλπικές ανωδασικές ζώνες, παραποτάμια βλάστηση, μεικτά δάση πεύκης – πλατύφυλλης δρυός σε Αραβωνίτσα-Κολοκοτρώνη, δασικές εκτάσεις με αριές και άλλα αείφυλλα σκληρόφυλλα στην κοιλάδα του Σελινούντα, κάθετους γκρεμούς και ορεινούς βοσκότοπους.