Οι γεώτοποι είναι τα γεωλογικά μνημεία ενός τόπου, δηλαδή γεωλογικά στοιχεία, όπως σπήλαια, εμφανίσεις ρηγμάτων, σπάνιες γεωμορφές, πετρώματα, ορυκτά, ορυχεία, παλαιοντολογικά κατάλοιπα, ποταμοί, λίμνες, φαράγγια κ.α., που παρουσιάζουν εξαιρετική αισθητική ή και επιστημονική αξία.

Οι σαράντα (40) γεώτοποι του Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού είναι:

 1. Niamata-Νιάματα 38° 9.290, 22° 10.578
 2. Portes‐Triklia – Πόρτες-Τρικλιά 38° 6.531, 22° 9.622
 3. Mamousia‐Rouskio – Μαμούσια-Ρούσκιο 38° 9.045, 22° 9.900
 4. Trapeza Marine terrace – Θαλάσσια Αναβαθμίδα Τράπεζας 38° 10.596, 22° 13.368
 5. Kerpini Conglomerates – Κροκαλοπαγή Κερπινής 38° 3.64, 22° 9.266
 6. Roghi – Ρωγοί 38° 5.497, 22° 7.906
 7. Tectonic graben Kalavrita – Τεκτονικό βύθισμα Καλαβρύτων 38° 0.646, 22° 4.693
 8. Agia Lavra – Αγία Λαύρα 38° 1.079, 22° 5.312
 9. Xidias Lignites – Λιγνίτες Ξυδιά 38° 1.303, 22° 6.079
 10. Priolithos – Πριόλιθος 37° 54.908, 22° 3.130
 11. Cave of the Lakes – Σπήλαιο Λιμνών 37° 57.577, 22° 8.390
 12. Mavri Limna – Μαύρη Λίμνα 37° 57.170, 22° 8.364
 13. Lousoi sinkhole – Καταβόθρα Λουσών 37° 58.513, 22° 6.752
 14. Aroanios Springs – Πηγές Αροάνιου 37° 56.025, 22° 9.970
 15. Mati tou Ladona – Μάτι του Λάδωνα 37° 50.203, 22° 10.963
 16. Vesini radiolarites – Βεσίνι ραδιολαρίτες 37° 49.481, 21° 58.487
 17. Doxa Lake – Λίμνη Δόξα 37° 55.599, 22° 17.541
 18. Solos – Σολός 38° 0.265, 22° 14.305
 19. Tsivlos Lake – Λίμνη Τσιβλού 38° 4.580, 22° 13.970
 20. Water of Styx – Ύδατα Στυγός 37° 59.004, 22° 12.301
 21. Xerocambos breccias – Λατυποπαγή Ξερόκαμπου 38° 1.233, 22° 10.614
 22. Feneos sinkholes – Καταβόθρες Φενεού 37° 51.59, 22° 17.463
 23. Lousoi polje – Πόλγη Λουσών 37° 57.444, 22° 5.586
 24. Mavrolimni – Μαυρόλιμνη 37° 58.706, 22° 12.126
 25. Analipsi – Ανάληψη 37° 58.015, 22° 8.919
 26. Valvousi – Βαλβούσι 38° 1.933, 22° 7.913
 27. Keramidaki – Κεραμιδάκι 38° 1.437, 22° 7.175
 28. Mega Spilaio – Μέγα Σπήλαιο 38° 5.430, 22° 10.472
 29. Kastria spring – Πηγή Καστριών 37° 57.477, 22° 8.289
 30. Spanolakkos – Σπανόλακκος 37° 59.724, 22° 8.640
 31. Palaeochori lignites – Λιγνίτες Παλαιοχωρίου 38° 3.350, 22° 6.031
 32. Valimi landslide – Κατολίσθηση Βαλιμής 38° 5.458, 22° 16.469
 33. Pausanias Vine – Κλίμα του Παυσανία 37° 49.621, 22° 9.278
 34. Psili Korfi – Ψηλή Κορυφή 37° 58.403, 22° 12.452
 35. Ntourntourvana – Ντουρντουρβάνα 37° 55.382, 22° 14.858
 36. Chelonospilia – Χελωνοσπηλιά 37° 50.230, 22° 9.799
 37. Madero – Μαδερό 38° 2.727, 22° 12.418
 38. Eroded Conglomerates – Διαβρωμένα κροκαλοπαγή 38° 5.149, 22° 11.081
 39. “Balcony” of Styx – «Μπαλκόνι» Στύγας 37° 59.312, 22° 12.592
 40. Tessera Elata – Τέσσερα Έλατα 37° 59.941, 22° 12.781