Η περιοχή ευθύνης του «Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού» περιλαμβάνει 12 Προστατευόμενες Περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» και εκτείνεται στους νομούς Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας περιλαμβάνοντας το Χελμό, την Κυλλήνη, τον Ερύμανθο, το Παναχαϊκό, τον Μπαρμπά και τον Κλωκό, που αποτελούν τους σημαντικότερους ορεινούς όγκους της Β. Πελοποννήσου. Φαράγγια, Σπήλαια, Χαράδρες, Πηγές, Λίμνες, Ποταμοί και Χείμαρροι είναι χαρακτηριστικά του φυσικού τοπίου της περιοχής και έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση πολλών διαφορετικών ενδιαιτημάτων, φιλοξενώντας έναν ανεκτίμητο χλωριδικό και πανιδικό πλούτο, καθώς περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό τοπικών ενδημικών, ελληνικών ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών και ζώων. Η περιοχή, αποτελεί ένα εκ των 6 Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO που βρίσκονται στη χώρα μας και περιέχει ένα μωσαϊκό γεωλογικών χαρακτηριστικών παγκόσμιας σημασίας. To «Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού» φιλοξενεί μοναδικά τοπία, τα οποία συνδυάζει με σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και άρτιες επιστημονικές, εκπαιδευτικές και τουριστικές υποδομές λειτουργώντας ως μοχλός για τη Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού είναι αρμόδιος για την διατήρηση, την προστασία και την διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής Χελμού-Βουραίκου.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού καταβάλλει μια διαρκή προσπάθεια για την  επίτευξη των στόχων και των σκοπών της λειτουργίας του σε συνδυασμό με τον στόχο του για την ανάδειξη της περιοχής μέσω της  προβολής της γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, της προβολής των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Εθνικό Πάρκο

Σκοπός της ανακήρυξης του Εθνικού Πάρκου είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της περιοχής «ορεινός όγκος Χελμού – φαράγγι Βουραϊκού ποταμού», που διακρίνονται για την μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, με το χαρακτηρισμό της ως Εθνικό Πάρκο. Ειδικότερα επιδιώκεται η διατήρηση και διαχείριση των σπάνιων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο χλωριδικός πλούτος της περιοχής σχετίζεται με το γεγονός ότι έχει τη μεγαλύτερη ποικιλότητα ενδιαιτημάτων σε σχέση με κάθε άλλο ορεινό όγκο της Πελοποννήσου.

SCI GR2320007

Όρος Παναχαϊκό- Σήραγγες Παναγοπούλας

SCI GR2320010

Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός-Φαράγγι Σελινούντα

SCI GR2320005

Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός, Φαράγγι Σελινούντα

SCI GR2320008

Όρος Ερύμανθος

SCI GR2320012

Όρος Ερύμανθος

SCI GR2530001

Κορυφές όρους Κυλλήνη (Ζήρεια) & χαράδρα Φλαμπουρίτσα

SPA GR2530006

Όρος Ζήρεια (Κυλλήνη)