Οι γεώτοποι λιθολογικού ενδιαφέροντος  περιλαμβάνουν περιοχές με ιδιαίτερα πετρώματα  όσον αφορά  την  προέλευσή τους, την ηλικία τους, την σύνθεσή τους, την δομή τους και της κατανομής στην ευρύτερη περιοχή.

33-Κλήμα του Παυσανία

Το κλήμα βρίσκεται σε υψόμετρο 470 μ, σε μια πλαγιά με Βόρειο προσανατολισμό (ιδανικό υψόμετρο και προσανατολισμός για την ανάπτυξη κλήματος) στον περίβολο του ναού του Αγ. Νικολάου Παγκρατίου. Το κλήμα βρίσκεται σε έδαφος προερχόμενο από την αποσάθρωση μεταβατικών στρωμάτων και φλύσχη ηλικίας Μαιστρίχτιου- Ηωκαίνου (72,1- 56,00 εκ. έτη) της…

Διαβάστε Περισσότερα »

18-Σολός

Νοτιοδυτικά του οικισμού Σόλο, εμφανίζονται τα στρώματα Τυρού, πολυπτυχωμένα. Συγκεκριμένα, αποτελούνται από σύμπλεγμα ιζηματογενών και ηφαιστειακών πετρωμάτων χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης (συνθήκες χαμηλής πίεσης και θερμοκρασίας). Το σύμπλεγμα αυτό καλύπτει ένα ηλικιακό εύρος από το Ορδοβίσιο ή το Σιλούριο έως το Πέρμιο (485-251 εκ. χρόνια!) και πιθανότατα αποτελούν το προ-Αλπικό υπόβαθρο…

Διαβάστε Περισσότερα »

16-Βεσίνι Ραδιολαρίτες

Σε κοντινή απόσταση από το χωριό Βεσίνι, συναντάται η τυπική εμφάνιση πηλιτών Καστελλίου και ραδιολαριτών της ενότητας Πίνδου. Πρόκειται για την πιο αντιπροσωπευτική θέση εμφάνισης των πετρωμάτων αυτών στο γεωπάρκο. Το πετρόκτιστο χωριό Βεσίνι είναι ένας από τους τέσσερις χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς της Αχαΐας και έχει ιστορία στην κατασκευή παραδοσιακών…

Διαβάστε Περισσότερα »

10-Πριόλιθος

Πριν από το χωριό Πριόλιθος, υπάρχει μια χαρακτηριστική εμφάνιση της κλαστικής σειράς Πριολίθου, δηλαδή της βάσης της ενότητας Πίνδου. Πρόκειται για την μοναδική εμφάνιση των παλαιότερων πετρωμάτων της ενότητας Πίνδου στην περιοχή. Αναλυτικότερα, η σειρά αυτή περιέχει στρώματα ψαμμιτών – ιλυολίθων με ενστρώσεις ασβεστόλιθων με πυριτικούς κονδύλους.  Στα πετρώματα αυτά…

Διαβάστε Περισσότερα »

09-Λιγνίτες Ξυδιά

Η λιγνιτοφόρα περιοχή του Ξυδιά εντάσσεται στην ευρύτερη περιοχή της λιγνιτοφόρας λεκάνης των Καλαβρύτων. Παρατηρούνται κυρίως χερσαία και ποταμο-λιμναία ιζήματα και λιγνιτικές ενδιαστρώσεις. Τα λιμναία στρώματα αποτέθηκαν σε μια μικρής έκτασης λίμνη, η οποία εκτεινόταν προς βορρά. Η εκμετάλλευση του λιγνίτη ξεκίνησε στα ορυχεία του Ξυδιά το  1918 για οικιακούς…

Διαβάστε Περισσότερα »

06-Ρωγοί

Ο γεώτοπος των Ρογών θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο επειδή εκεί παρουσιάζεται μια τυπική ιζηματογενή σειρά  η οποία αποτέθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν στον ωκεανό της Πίνδου αλλά και επειδή στον γεώτοπο αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε το βορειότερο άκρο της λεκάνης των Καλαβρύτων. Παρατηρώντας τις εναλλαγές τη θέση των πετρωμάτων ο…

Διαβάστε Περισσότερα »

05-Κροκαλοπαγή Κερπινής

Καθώς ο επισκέπτης περιηγείται στην υπέροχη διαδρομή προς τα Καλάβρυτα κατά μήκος του φαραγγιού του Βουραϊκού ποταμού αντικρίζει ένα ξεχωριστό τοπίο. Απότομα πρανή μεγάλου ύψους φτιαγμένα από κροκαλοπαγή πετρώματα και σμιλευμένα από το νερό και τον άνεμο δημιουργούν μια εικόνα μοναδική. Τα πετρώματα αυτά δημιουργήθηκαν σε ένα ποτάμιο σύστημα που…

Διαβάστε Περισσότερα »

03-Μαμούσια-Ρούσκιο

Στα 500 m περίπου ανατολικά του χωριού Μαμουσιά,  ο επισκέπτης μπορεί να μελετήσει τα χαρακτηριστικά πετρώματα που σχηματίστηκαν πριν από εκατομμύρια χρόνια σε ένα υποθαλάσσιο ριπίδιο (απόληξη ποταμού στην θάλασσα), τον λεγόμενο φλύσχη της γεωτεκτονικής ζώνης Πίνδου. Αποτελείται από εναλλαγές ψαμμίτη, μαργαϊκού ασβεστόλιθου και πηλίτη οι οποίες παρουσιάζονται έντονα σπασμένες…

Διαβάστε Περισσότερα »