Πηγές Λάδωνα Π. –Σελλά- Κλήμα Παυσανία-Παγκράτι

Πρόκειται για μια διαδρομή μικρού μήκους η οποία ξεκινά από τις πανέμορφες πηγές του ποταμού Λάδωνα (γέωτοπος 15-Μάτι του Λάδωνα). Από εκεί περπατώντας πάνω σε ιζηματογενείς αποθέσεις ποτάμιας προέλευσης κατευθύνεται δυτικά-νοτιοδυτικά προς το μικρό χωριό Σελλά και τον γεώτοπο Κλήμα του Παυσανία (γεώτοπος 33). Στη συνέχεια η διαδρομή κατευθυνόμενη νότια εξέρχεται από τα όρια του γεωπάρκου και καταλήγει στο χωριό Παγκράτι. Η μικρή αυτή διαδρομή είναι τμήμα της περιοχής στην οποία περιηγήθηκε ο Παυσανίας.