Οι γεώτοποι του γεωπάρκου χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την ιδιαίτερη γεωλογική τους αξία. Μια πληθώρα γεωλογικών φαινομένων από τεκτονικά, γεωμορφολογικά  και καρστικά φαινόμενα μέχρι θέσεις παλαιοντολογικού, λιθολογικού ή υδρολογικού ενδιαφέροντος συμπληρώνουν το γεωλογικό «παζλ» (παλίμψηστο) της περιοχής. Πολλοί από τους γεώτοπους παρουσιάζουν συνδυαστικό ενδιαφέρον. Ας τους  γνωρίσουμε από πιο κοντά!