Στους γεωμορφολογικούς γεώτοπους αποτυπώνονται οι διαφορετικοί μορφολογικοί τύποι του φλοιού της γης σε συνάρτηση με τις αιτίες δημιουργίας τους.

40-Τέσσερα Έλατα

Στην ελατόφυτη αυτή θέση, παρατηρείται μια ποικιλία διαφορετικών πετρωμάτων.  Μέσα σε χαράδρα παρατηρούνται δολομιτικοί ασβεστόλιθοι της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης (ηλικίας Μέσου – Ανώτερου Τριαδικού) επωθημένοι (με τεκτονική επαφή) σε σχιστόλιθους και χαλαζίτες της Φυλλιτικής – Χαλαζιτικής σειράς. Εμφανίζονται επίσης τεμάχη βιτουμενιούχων απολιθωματοφόρων ασβεστόλιθων (πετρώματα στα οποία μπορεί να δημιουργηθεί πετρέλαιο).…

Διαβάστε Περισσότερα »

39-Μπαλκόνι της Στύγας

Ο γεώτοπος αυτός βρίσκεται βορειοδυτικά από τον γεώτοπο της Στύγας. Αποτελεί άλλο ένα σημείο μέσα στο ορεινό τοπίο το οποίο είναι «χτισμένο» πάνω σε ασβεστόλιθους και δολομίτες της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης, οι οποίοι παρουσιάζονται έντονα τεκτονισμένοι (ρήγματα). Πάνω στους ασβεστόλιθους υπάρχουν στοιχεία για το περιβάλλον δημιουργίας τους, οι λεγόμενοι στρωματόλιθοι.…

Διαβάστε Περισσότερα »

38-Διαβρωμένα κροκαλοπαγή

Ο γεώτοπος αυτός αποτελεί ένα σημείο ιδιαίτερης και εντυπωσιακής γεωμορφολογίας. Κατά την διάρκεια του Κατώτερου-Μέσου Πλειστοκαίνου μεγαλύτερα ή μικρότερα ποτάμια μετέφεραν υλικό στην περιοχή αυτή. Τα πετρώματα που προέκυψαν βρίσκονται πάνω από τα κροκαλοπαγή της Κερπινής και του Μεγάλου Σπηλαίου καθώς δημιουργήθηκαν αργότερα. Βρίσκονται σήμερα εκτεθειμένα σε μεγάλα υψόμετρα όπου…

Διαβάστε Περισσότερα »

37-Μαδερό

Το Μαδερό είναι ακόμα μια δημοφιλής κορυφή του όρους Χελμός με υψόμετρο 2.143 μ.  Απαντώνται ασβεστόλιθοι της γεωτεκτονικής ζώνης Πίνδου και οι σχετιζόμενες αποθέσεις υποθαλάσσιου ριπιδίου (φλύσχης) τα οποία βρίσκονται τοποθετημένα με τεκτονική επαφή (επώθηση) πάνω σε πετρώματα της γεωτεκτονικής ζώνης Τρίπολης. Από την κορυφή Μαδερό ο επισκέπτης μπορεί να…

Διαβάστε Περισσότερα »

36-Χελωνοσπηλιά

O γεώτοπος αυτός βρίσκεται κοντά στον οικισμό Σπηλιά σε έναν ασβεστολιθικό λόφο του οποίου τα πετρώματα δημιουργήθηκαν στην θάλασσα 144 έως 66.4 εκατομμύρια χρόνια πριν (στην Κρητιδική ηλικία, τότε που σε άλλα μέρη του πλανήτη περπατούσαν δεινόσαυροι!!!). Οι ασβεστόλιθοι εμφανίζονται έντονα τεκτονισμένοι (σπασμένοι από ρήγματα). Εξαιτίας αυτού και επιπρόσθετα εξαιτίας…

Διαβάστε Περισσότερα »

35-Ντουρντουβάνα

Η κορυφή Ντουρντουβάνα (ή Πεντέλια) βρίσκεται στο νότιο άκρο του ορεινού όγκου του Χελμού και παρουσιάζει υψόμετρο 2109 μ. Δημιουργείται από ασβεστόλιθους της ζώνης Τρίπολης που έρχονται σε επαφή μέσω ρήγματος με δολομίτες. Απολιθώματα  εξαφανισμένων δίθυρων (Ρουδιστές) και άλλων οργανισμών που ζούσαν σε ρηχές θάλασσες εντοπίζονται πάνω στα πετρώματα αυτά.…

Διαβάστε Περισσότερα »

34-Ψηλή Κορφή

Το όρος Χελμός (υψηλότερη κορυφή: Ψηλή Κορφή, 2.355 μ) δεσπόζει στο κεντρικό τμήμα του γεωπάρκου επιδεικνύοντας τον ασβεστολιθικό του όγκο και τις απότομες πλαγιές του. Αποτελείται από ασβεστόλιθους της γεωτεκτονικής ενότητας Τρίπολης οι οποίοι βρίσκονται κάτω από ασβεστόλιθους, ραδιολαρίτες και φλύσχη της γεωτεκτονικής ενότητας Πίνδου. Έρχονται σε επαφή μέσω ρήγματος…

Διαβάστε Περισσότερα »

32-Κατολίσθηση Βαλιμής

Εξαιτίας της μεγάλης ανύψωσης της περιοχής, των πολλών ρηγμάτων και της κατακόρυφης διάβρωσης από τα ποτάμια, τουλάχιστον 36 περιστροφικές κατολισθήσεις και θέσεις πτώσης βράχων έχουν παρατηρηθεί κατά μήκος του Κράθη ποταμού. Από τις πιο σημαντικές είναι οι δύο περιστροφικές κατολισθήσεις κοντά στο χωριό Βαλιμή. Ο επισκέπτης μπορεί από μακριά να…

Διαβάστε Περισσότερα »

30-Σπανόλακκος

Ο ορεινός όγκος του Χελμού έχει να παρουσιάσει πολλές διαφορετικές γεωμορφές που συναντώνται σε παλαιούς παγετώνες. Από τις πιο σημαντικές είναι αυτές που εντοπίζονται στην κοιλάδα του Σπανόλακκου. Εκεί μπορούν να εντοπιστούν χαρακτηριστικά κροκαλοπαγή πετρώματα που δημιουργήθηκαν από την αργή κίνηση των παγετώνων. Παράλληλα η ημικυκλική γεωμορφή από όπου ξεκινούσε…

Διαβάστε Περισσότερα »

28-Μέγα Σπήλαιο

Ο Γεώτοπος του Μεγάλου Σπηλαίου βρίσκεται στα βόρεια του Γεωπάρκου. Αποτελείται από κροκαλοπαγή πετρώματα που δημιουργήθηκαν από ποτάμια 2-3 εκ χρόνια πριν από σήμερα και δημιουργούν επιβλητικούς κατακόρυφους βράχους. Εκεί φύεται ένα σπάνιο στενοενδημικό χασμόφυτο, μοναδικό στον κόσμο, το Silene conglomeratica. Στους απόκρημνους γκρεμνούς πρόσφατα εντοπίστηκαν απολιθωμένα κόκκαλα μεγάλων θηλαστικών.…

Διαβάστε Περισσότερα »

24-Μαυρόλιμνη

Στον Χελμό σε υψόμετρο 2060 μέτρων, υπάρχει μια μικρή εποχιακή παγετωνική λίμνη! Η λίμνη αυτή έχει απομείνει από την μακρινή εποχή όπου παγετώνες από την Ψηλή Κορφή ή/και την Νεραϊδόραχη κινούνταν αργά και μετέφεραν θραύσματα πετρωμάτων (κατά το Πλειστόκαινο). Τα υλικά αυτά σχημάτισαν στο μέτωπο του κινούμενου παγετώνα ένα «φράγμα»…

Διαβάστε Περισσότερα »

21-Λατυποπαγή Ξερόκαμπου

Ο ορεινός όγκος του Χελμού έχει να παρουσιάσει πολλές διαφορετικές γεωμορφές που  δημιουργήθηκαν από παλαιούς παγετώνες. Από τις πιο σημαντικές είναι αυτές που εντοπίζονται στην περιοχή γύρω από τον χώρο στάθμευσης του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και στην κοιλάδα βορειότερα. Διάσπαρτοι όγκοι λατυποπαγών πετρωμάτων μπορούν να παρατηρηθούν σε όλη την περιοχή.…

Διαβάστε Περισσότερα »

20-Ύδατα Στυγός

Ο Γεώτοπος ύδατα Στυγός βρίσκεται στο όρος Χελμός. Σε Ιουρασικούς ασβεστόλιθους σχηματίζεται ένας εντυπωσιακός καταρράκτης ύψους 200 μ. Στα εντυπωσιακά πετρώματα που τον περιβάλλουν μπορεί κανείς να παρατηρήσει σημάδια των κινήσεων των πετρωμάτων στην επιφάνεια της γης. Φιλοξενεί σημαντικό αριθμό τοπικών ενδημικών φυτών όπως το Globoularia stygia. Η τοποθεσία είναι…

Διαβάστε Περισσότερα »

12-Μαύρη Λίμνα

Ο γεώτοπος Μαύρη Λίμνα αποτελεί ένα γεώτοπο μοναδικής ομορφιάς. Το τρεχούμενο νερό από ένα μικρό απότομο ρέμα, κυλώντας πάνω στους ραδιολαρίτες σχηματίζει έναν ειδυλλιακό καταρράκτη και μια μικρή λίμνη.  Οι ραδιολαρίτες είναι ένα χαρακτηριστικό πέτρωμα με βαθυκόκκινο χρώμα το οποίο σχηματίζεται στα βάθη των ωκεανών και σήμερα έχει ανυψωθεί. Ο…

Διαβάστε Περισσότερα »

04-Θαλάσσια Αναβαθμίδα Τράπεζας

Στην περιοχή του γραφικού χωριού Τράπεζα ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει πετρώματα που δημιουργήθηκαν κάτω από την ρηχή θάλασσα πριν από 800.000 -120.000 χρόνια κατά το Μέσο Πλειστόκαινο. Σήμερα τα πετρώματα αυτά βρίσκονται ανυψωμένα εξαιτίας τόσο των τεκτονικών κινήσεων (ρήγματα) όσο και της αυξομείωσης της στάθμης της θάλασσας και δημιουργούν…

Διαβάστε Περισσότερα »