ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα δεν είναι ενιαίες σε όλη την περιοχή του ΕΠΧΒ, επειδή η μορφολογία του εδάφους και το κλίμα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις.

Γεωργία

Στην περιοχή του ΕΠΧΒ υπάρχουν  καλλιέργειες εσπεριδοειδών, ελιές,  αμπέλια,  καλλιέργειες με κτηνοτροφικά φυτά (μηδική, βρώμη, κριθάρι, καλαμπόκι), καθώς και κηπευτικά (φασολάκια, κρεμμύδια, τομάτες) σε μικρή όμως έκταση και ποσότητες που προορίζονται για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Ακόμη υπάρχουν και καλλιέργειες με καρυδιές, μηλιές και κερασιές.

Κτηνοτροφία

Στην περιοχή του ΕΠΧΒ υπάρχει σημαντικός αριθμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (πάνω από 1000) από τις οποίες ο μεγαλύτερος αριθμός είναι αιγοπροβατοτροφικές και ακολουθούν οι προβατοτροφικές, οι αιγοτροφικές, οι βοοτροφικές και οι μικτές.  Η υπερδραστηριότητα και ο αυξημένος αριθμός μικρού μεγέθους εκμεταλλεύσεων συνδυάζεται με την εξωγεωργική απασχόληση των ιδιοκτητών που πραγματοποιείται για τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Η κτηνοτροφική δραστηριότητα, παρά το μικρό μέγεθος της πλειοψηφίας των εκμεταλλεύσεων,  αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του εισοδήματος της περιοχής. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία  (γήρανση του πληθυσμού και των απασχολουμένων , διατροφή των ζώων, έλλειψη ζωνών βοσκής, κ.λ.π),  οδηγούν στην σταδιακή μείωση της βαρύτητας της δραστηριότητας στο συνολικό παραγόμενο τοπικά προϊόν.

Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες

Στην περιοχή του ΕΠΧΒ η αλιεία παρουσιάζει μια σταδιακή άνθηση χάρη κυρίως στις καλλιέργειες εσωτερικών υδάτων. Υπάρχουν ιχθυοτροφεία πέστροφας και σολομού συγκεντρωμένα στην κοινότητα Πλανητέρου και ένα στην περιοχή του Κράθι (Περιστέρα).

Δασοπονία

Η προσφορά της δασοπονίας με την διάθεση ξυλείας ατομικών αναγκών στους κατοίκους, είναι σημαντική δασοπολιτική ενέργεια, ιδιαίτερης αξίας και σημασίας και η συνεισφορά της στην περιοχή, αποτελεί σημαντικό  παράγοντα στο κοινωνικό πεδίο της περιοχής.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Υπάρχουν μικρές μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων της περιοχής, όπως κτηνοτροφικών προϊόντων στις ορεινές περιοχές του ΕΠΧΒ και οινοποίησης σταφυλιών και μεταποίησης ελαιών στην πεδινή – παραλιακή ζώνη.

Στην περιοχή πραγματοποιείται επίσης παραγωγή (διάθεση) ξυλόγλυπτων ειδών (οικιακά, κλπ.) και παραγωγή (διάθεση) μάλλινων ειδών σπιτιού (κουβέρτες, στρωσίδια, κλπ.), μια δραστηριότητα που παλιότερα ήταν σημαντικά ανεπτυγμένη, ιδιαίτερα στη περιοχή της Κλειτορίας.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Εμπόριο

Το εμπόριο στην περιοχή περιλαμβάνει τη διακίνηση προϊόντων κυρίως για την κάλυψη των τοπικών αναγκών στοχεύοντας  στους κατοίκους τα περιοχής αλλά και τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η εμπορία περιλαμβάνει κυρίως παραδοσιακά τοπικά προϊόντα όπως μέλι, γαλακτοκομικά προϊόντα από τα τοπικά τυροκομεία, ροδοζάχαρη, γλυκά κουταλιού, μέλι, καρπούς δέντρων όπως κάστανα, καρύδια κ.α.  και αρωματικά φυτά και βότανα (τσάι, ρίγανη, φασκόμηλο, κ.α).

Τουρισμός

Η περιοχή Καλαβρύτων είναι εξαιρετικά δυναμική τουριστική περιοχή, λόγω του μεγάλου αριθμού των μνημείων που διαθέτει αλλά και λόγω του εξαιρετικού φυσικού της κάλλους. Η τουριστική ανάπτυξη βασιζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες σε επισκέπτες βραχείας παραμονής, οι οποίοι επέλεγαν τα Καλάβρυτα κατά τη θερινή σχεδόν περίοδο. Η λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου έχει διαφοροποιήσει σημαντικά τα δεδομένα της τουριστικής ζήτησης. Το χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων άνοιξε τις πόρτες του και λειτούργησε το 1988. Μέσα από τη λειτουργία του Χιονοδρομικού ήρθε η ριζική αλλαγή της οικονομίας όλης της περιοχής. Από την λειτουργία του και μετά  η περιοχή αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με ιδιαίτερα υψηλές αιχμές να παρουσιάζονται τον Αύγουστο αλλά και τα Σαββατοκύριακα του χειμώνα (Ιανουάριος- Μάρτιος).  Η εκτός Χιονοδρομικού Κέντρου τουριστική ζήτηση αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από οργανωμένες εκδρομές Ελλήνων επισκεπτών, οι οποίες κατευθύνονται προς τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής. Το σημαντικότερο μέρος της τουριστικής ζήτησης εξυπηρετείται οδικά. Μικρό μέρος της, συνήθως μεμονωμένοι εκδρομείς ή εκδρομείς σε μικρές ομάδες, εξυπηρετούνται με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο. Η εξυπηρέτηση αυτή συνδυάζεται είτε με σιδηροδρομική άφιξη στο Διακοπτό είτε με συνδυασμό αυτοκινήτου μέχρι το Διακοπτό