Εκτύπωση
Αυγ
10

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με θέμα:

Δράσεις διαχείρισης φυτικών ειδών ΠΕ 4.1«Δημιουργία Μικροαποθεμάτων» και ΠΕ 4.2 «Επανεισαγωγή του φυτικού είδους Silene conglomeratica»], του Υποέργου 2 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»,

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξή» του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 88.709,68 χωρίς ΦΠΑ (110.000,00 με ΦΠΑ).

Δείτε τη διακήρυξη ΕΔΩ

ypourgeio