Εκτύπωση
Μαϊ
22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΕ ΒΥΤΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΔ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για τα οχήματα φύλαξης του ΦΔ» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας ΠΕ.4.4 και του πακέτου εργασίας ΠΕ.4.8 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033267 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020».

Δείτε την Πρόσκληση

ypourgeio