Εκτύπωση
Αυγ
27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με τίτλο «Διερεύνηση δυνατότητας και διαδικασιών πιστοποίησής τους και χορήγησης σήματος ποιότητας από τον Φορέα Διαχείρισης»

Δείτε την πρόσκληση

Εκτύπωση
Αυγ
27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) προβολέα, δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων, δύο (2) φορτιστές αυτοκινήτου για GPS GARMIN MONTANA 600»

Δείτε την πρόσκληση

Εκτύπωση
Αυγ
27

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού»

Δείτε την πρόσκληση

Εκτύπωση
Ιουλ
20

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ»

Δείτε την προκήρυξη

Εκτύπωση
Ιουλ
20

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Παρακολούθηση και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ»

Δείτε την Προκήρυξη

Εκτύπωση
Ιουλ
05

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Δειτε την Ανακοίνωση

Εκτύπωση
Μαϊ
08

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής», του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία της Βιοποικ

Δείτε την προκήρυξη

ypourgeio