Εκτύπωση
Οκτ
20

Απόφαση Προέδρου

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

1. Καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήσης μάσκας από όλους τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού στους εσωτερικούς χώρους εργασίας καθώς και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους εργασίας όπου δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. Μόνη εξαίρεση προβλέπεται για όσους εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για όσο χρονικό διάστημα είναι μόνοι τους, ήτοι σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με συναδέλφους ή με κοινό, εξυπακούεται ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.
2. Καθιερώνεται υποχρεωτικά η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε ποσοστό 40%, για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνονται υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία και οι οποίοι δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επικαιροποιείται αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου που θα ισχύει για την περιοχή.
3. Καθιερώνεται η εξυπηρέτηση κοινού με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Το συγκεκριμένο μέτρο θα επικαιροποιείται αναλόγως του επιδημιολογικού επιπέδου που θα ισχύει για την περιοχή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του Προέδρου Δ.Σ.

ypourgeio