Εκτύπωση
Ιουλ
28

Εγκατάσταση πυροσβεστικών κατασκευών (με βυτίο πυρόσβεσης) για την πρόληψη και πυροπροστασία του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και των περιοχών ευθύνης του.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, εγκατέστησε πυροσβεστικές κατασκευές (με βυτίο πυρόσβεσης) στα δύο αγροτικά οχήματα που διαθέτει, με σκοπό την πρόληψη και πυροπροστασία του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και των περιοχών ευθύνης του.

Με βάση το Σχέδιο Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού, το επιστημονικό προσωπικό του ΦΔ, καθώς και οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας εφαρμόζουν πρόγραμμα για την καταγραφή, παρακολούθηση και προστασία των στοιχείων της βιοποικιλότητας της περιοχής. Κατά τη θερινή περίοδο, ο ΦΔ συνδράμει στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με στόχο κυρίως την πρόληψη από δασικές πυρκαγιές.  

Σκοπός της λειτουργίας του Φ.Δ. Χελμού – Βουραϊκού είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, των φυσικών πόρων και της αναγνωρισμένης οικολογικής αξίας των φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής του ορεινού όγκου του Χελμού και του Βουραϊκού ποταμού, καθώς και των νέων περιοχών ευθύνης του. Πρόκειται για περιοχές που παρουσιάζουν τεράστιο επιστημονικό ενδιαφέρον και ως εκ τούτου η προστασία τους από ανθρώπινες επεμβάσεις είναι σκόπιμη και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβεβλημένη.

 5c95378060f490e85aaf78be039376fd

 

ypourgeio