Εκτύπωση
Νοε
21

Ένταξη της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO» στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

 

Ένταξη της πράξης «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO» στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) για την υποβολή αιτήσεων, ενέταξε στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, Μέτρο 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», Υπομετρο 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», Δράση 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ», Υποδράση 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές)», την πράξη με τίτλο: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΗΣ UNESCO», συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 €.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και θα υλοποιηθεί στα εξής Υποέργα: 1. Σύνταξη γεωλογικού χάρτη Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού, 2. Παραγωγή έντυπου και ψηφιακού ενημερωτικού υλικού για το Γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού, και 3. Σήμανση του Γεωπαρκου Χελμού-Βουραϊκού.

Σκοπός της σήμανσης των γεωτόπων και της ανάδειξης των μονοπατιών-γεωδιαδρομών είναι η πληροφόρηση, η εκπαίδευση (πινακίδες υποδοχής και ενημέρωσης) και ο προσανατολισμός του επισκέπτη (πινακίδες κατεύθυνσης), δημιουργώντας το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας στον επισκέπτη και δίνοντας του τη δυνατότητα να προγραμματίζει την πορεία του.

Μέσω της πραγματοποίησης του έργου θα είναι δυνατή η ανάδειξη των μονοπατιών-γεωδιαδρομών σε όλη την έκταση του Γεωπάρκου, γεγονός που θα συντελέσει στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην περιοχή, μέσω της συνδυαστικής προβολής γεωποικιλότητας και βιοποικιλότητας, καθώς και των περιοχών αρχαιολογικού, θρησκευτικού, ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η σήμανση με πινακίδες υποδοχής, ενημέρωσης και κατεύθυνσης είναι απολύτως αναγκαία για την ανάδειξη των γεωτόπων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Χελμού-Βουραϊκού της UNESCO, που παρουσιάζουν μια ξεχωριστή γεωλογική ιστορία και αποτελούν μοναδικά τοπία ή/και σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικού ενδιαφέροντος.

leader

ypourgeio