Εκτύπωση
Μαϊ
03

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων Προστατευόμενων Περιοχών στον βιώσιμο τουρισμό – Europarc

Ο Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού, μέσω των εκπροσώπων του κ.κ. Νικόλαο Τοπουζίδη, Γεωλόγο και Γεώργιο Ρουσινό, Δασολόγο, συμμετείχε στην 11η συνάντηση εργασίας των πιστοποιημένων Προστατευόμενων Περιοχών στον βιώσιμο τουρισμό – Europarc, που είχε ως θέμα: «Η κοινωνική και πολιτιστική επίδραση του τουρισμού: διερευνώντας μια βιώσιμη απάντηση» και την οποία διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων, στα Πράμαντα των Βορείων Τζουμέρκων, από 9 έως 11 Απριλίου 2019.

Κάθε δύο χρόνια, το δίκτυο Europarc, που εφαρμόζει τη μεθοδολογία του Βιώσιμου Τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, συνέρχεται για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Επιδιώκεται με την προσέγγιση της εταιρικής σχέσης, να αποδοθούν τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε μια περιοχή, με σεβασμό στην υπάρχουσα κουλτούρα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την αύξηση και την ανάπτυξη. Αποτελεί μια πρόκληση για την εξισορρόπηση αυτών των ανταγωνιστικών απαιτήσεων.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, στα 11 χρόνια λειτουργίας του, πέρα από τη σημαντική βασική αρμοδιότητα του για την παρακολούθηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση ντόπιων και επισκεπτών, έχει καταφέρει την ένταξη της προστατευόμενης περιοχής στο Δίκτυο Europarc με την πιστοποίηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό», καθώς και στα Γεωλογικά Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, με τον τίτλο «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO. Μέσα από αυτά τα εργαλεία δικτύωσης, προσπαθεί να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 2

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ 1

ypourgeio