Εκτύπωση
Μαϊ
08

Σεμινάριο Επιμόρφωσης του προσωπικού του Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σεμινάριο Επιμόρφωσης του προσωπικού

του Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού

 

Στο πλαίσιο του έργου: «Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 2 και «Παρακολούθηση των ειδών πανίδας των οδηγιών 92/43 και 79/409 της Ε.Ε.» του Υποέργου 4, της Πράξης [296766] «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού», και συγκεκριμένα για το Τμήμα 1: «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Κατάστασης Διατήρησης των Τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, καθώς και του Φυτικού Είδους Κοινοτικού Ενδιαφέροντος Globularia stygia Orph. ex Boiss. και των υπόλοιπων σημαντικών στενότοπων και Ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρίδας στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015, το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο «Αναγνώριση ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων της Π.Π.» για το προσωπικό του Φ.Δ., από τον ανάδοχο του έργου, την ένωση των εταιρειών «ΥΛΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ», «ΑΤΕΠΕ  - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και «NCC - Περιβαλλοντικές Μελέτες». Τις διαλέξεις παρέδωσαν οι κ.κ. Τζανουδάκης Δημήτρης (Βιολόγος, PhD) και Επιστημονικός Συντονιστής, Κόκκορης Ιωάννης (Δασολόγος, ΜSc) και η κα. Τσακίρη Μαρία (Βιολόγος, ΜSc).

Το σεμινάριο αφορούσε την Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού σε θέματα αναγνώρισης ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων, την μεθοδολογία καταγραφής και παρακολούθησης αυτών, όπως και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring) με εργασίες πεδίου στην Π.Π. Από το Φορέα Διαχείρισης το σεμινάριο παρακολούθησαν οι: Ρουσινός Γεώργιος (Δασολόγος), Καμηλάρη Μαρία (Βιολόγος), Τοπουζίδης Νικόλαος (Γεωλόγος) και οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας: Γουναράκης Κων/νος, Ζέρβας Χρήστος, Κουλούκη Μαρία, Παπαγεωργίου Γεώργιος, Παπασπυρόπουλος Νεκτάριος και Ρηγόγιαννης Παναγιώτης.

Δείτε το δελτίο τύπου σε μορφή pdf

DSC 3741