Εκτύπωση
Μαρ
23

Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και η ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής

Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και η ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής

 

Στα πλαίσια της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού» του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, πραγματοποιήθηκε το ερευνητικό έργο «Καταγραφή υδατικών πόρων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και η ανάδειξη γεωπικοιλότητας της περιοχής», από το Εργαστήριο Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Υδρογεωλογίας κ. Νικόλαο Λαμπράκη. Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της οικολογικής και χημικής κατάσταση των επιφανειακών και υπογείων νερών της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. για την ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων για τη προστασία του Περιβάλλοντος (με σχετικές συναντήσεις και ημερίδες που θα ακολουθήσουν). Η χρηματοδότηση έγινε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». Σύμφωνα με το ανωτέρω έργο, το οποίο είχε διάρκεια δύο έτη, έγινε υγειονομική απογραφή των σημείων ύδατος της περιοχής του φορέα προκειμένου να ελεγχθεί η ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων νερών. Έτσι προέκυψαν 100 σημεία ύδατος σε επιλεγμένες θέσεις των ποταμών Βουραϊκού, Λάδωνα και Κράθη, των λιμνών Τσιβλού και Δόξας, ρεμάτων, πηγών και γεωτρήσεων για τον έλεγχο των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Διενεργήθηκε δειγματοληψία νερών σ’ όλα τα παραπάνω σημεία, επιτόπιες και εργαστηριακές αναλύσεις σε δύο χρονικές περιόδους, άνοιξη και φθινόπωρο του 2013. Οι 9000 περίπου προσδιορισμοί που ακολούθησαν τις δειγματοληψίες, πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια του Τομέα Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής και Υδρογεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και περιελάμβαναν μικροβιολογικές, χημικές παραμέτρους ανόργανων και οργανικών ενώσεων, καθώς και τον προσδιορισμό ιών.

Παράλληλα προτάθηκαν νέες θέσεις ιδιαιτέρου γεωλογικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια χαρακτηρισμού της περιοχής ως Γεωπάρκο αναγνωρισμένο από την UNESCO από το 2009, όπως η κλειστή λεκάνη των Λουσών, η Αλπική λίμνη Χελμού (Η Μαυρόλιμνη) και το Μέγα Σπήλαιο. Αναλύθηκαν οι αξίες των θέσεων αυτών για την ανάπτυξη γεωτουριστικών δραστηριοτήτων (γεωλογικά μνημεία, θέσεις επιστημονικής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θέσεις με πιθανό οικονομικό και τουριστικό γεωλογικό ενδιαφέρον).

PIGES