Εκτύπωση
Μαρ
20

«Παρακολούθηση και Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Παρακολούθηση και Αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας της Οδηγίας 79/409/ΕΕ», της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού», πραγματοποιήθηκε το πρώτο επιμορφωτικό σεμινάριο «Αναγνώρισης και παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας» στις 6 και 7 Μαρτίου 2014, από τον ανάδοχο του έργου, NCC ΕΠΕ. Τις διαλέξεις παρέδωσαν οι κκ. Λευτέρης Κακκαλής, Νίκος Προμπονάς και η κα. Μαργαρίτα Τζάλη, ειδικοί σε θέματα ορνιθοπανίδας.

Το σεμινάριο αφορούσε σε τεχνικές αναγνώρισης πουλιών, μεθόδους καταγραφής και παρακολούθησης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα είδη προτεραιότητας της οδηγίας 79/409 ΕΕ που απαντώνται στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ Χελμού-Βουραϊκού. Το σεμινάριο λειτούργησε συμπληρωματικά και επικουρικά στην τρέχουσα εκπαίδευση του προσωπικού του ΦΔ. στο πεδίο, σχετικά με την παρακολούθηση (monitoring) ειδών ορνιθοπανίδας και επίσης τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους.

 

Από το Φορέα Διαχείρισης το σεμινάριο παρακολούθησαν οι:

Γιώργος Ρουσινός (Δασολόγος)

Μαρία Καμηλάρη (Βιολόγος)

Γιώργος Παπαγεωργίου (Ειδικός Δασικής Προστασίας)

Μαρία Κουλούκη (Ειδικός Δασικής Προστασίας)

Νεκτάριος Παπασπυρόπουλος (Ειδικός Δασικής Προστασίας)

Χρήστος Ζέρβας (Ειδικός Δασικής Προστασίας)

Παναγιώτης Ρηγόγιαννης (Ειδικός Δασικής Προστασίας)

ypourgeio