Εκτύπωση
Δεκ
11

2ο Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

To 2ο Σεμινάριο Κατάρτισης Προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που πραγματοποιήθηκε στην Λίμνη Κερκίνη, το διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως και 08 Δεκεμβρίου 2013, με θέμα: Επιστημονική & Τεχνική κατάρτιση για τη Παρακολούθηση (Monitoring) στους τομείς «Οικότοποι και Χερσαία & Υδρόβια Πανίδα», παρακολούθησαν ο Δασολόγος του Φ.Δ. Χελμού – Βουραϊκού, Γιώργος Ρουσινός και οι Ειδικοί Δασικής Προστασίας, Γιώργος Παπαγεωργίου και Μαρία Κουλούκη. Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, ενώ αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των Προέδρων των Φορέων Διαχείρισης.

Στα πλαίσια διεξαγωγής του σεμιναρίου κατάρτισης, το εκπαιδευόμενο προσωπικό είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει παρουσιάσεις αλλά και να εκπαιδευτεί στο πεδίο σχετικά: α) με την παρακολούθηση (monitoring) στα ψάρια του γλυκού νερού και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους, β) με την παρακολούθηση (monitoring) και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και χλωρίδας, γ) με την παρακολούθηση (monitoring) στους πληθυσμούς των θηλαστικών και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους και δ) με την παρακολούθηση (monitoring) στους πληθυσμούς της ορνιθοπανίδας και επίσης τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πληθυσμών τους.

DSCN1648

ypourgeio