Εκτύπωση
Αυγ
03

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της Ανακοίνωσης 108/13-02-2012 (ΣΟΧ 1/2012) για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δειτε τους πίνακες καταταξής