Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης έχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση 451/26-01-2010 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 47/11-02-2010, τεύχος ΥΟΔΔ) και την υπ’ αριθ. 26009/30-6-2011 τροποποίηση της (ΦΕΚ 220/13-07-2011, ΥΟΔΔ) και αποτελείται :


1. Την Κουτρά Δήμητρα του Δημοσθένη, Βιολόγο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήματος Δ.Π.Φ. ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Χρονόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, Δασολόγο, Δασαρχείου Αιγίου.

2. Τον Bαγενά Αναστάσιο του Χρήστου, Γεωπόνο στη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Αχαΐας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή του τον Κοσμά Νικόλαο του Ηλία, Γεωπόνο στη Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Αχαΐας.

3. Την Αλεξανδροπούλου Ιωάννα του Σωκράτη, Χημικό με Β΄ Βαθμό, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αναπληρωτή τον Γουργιώτη Λουκά του Γεωργίου, Χωροτάκτη Ειδ. Επιστημ. Προσωπικό.

4. Τον Χρήστο Δημόπουλο του Δήμου (ΑΔΤ ΑΗ 209693), Δασάρχη Καλαβρύτων, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σμηλιωτόπουλο (ΑΔΤ ΑΗ 703225), Δασολόγο με Α΄β. Τμηματάρχη Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

5. Την Αδαμαντία Ζαχαροπούλου − Στούμπου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΒ 626788), Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας, ως εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας), με αναπληρωτή της τον Ανδρέα Κελεπούρη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 070467), Περιφερειακό Σύμβουλο Αχαΐας.

6. Τον Ανδρέα Καραχοντζίτη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΗ 727251), Περιφερειακό Σύμβουλος Κορινθία, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας), με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Πισιμίση του Αναστασίου (ΑΔΤ ΑΕ 739654), Περιφερειακό Σύμβουλο Κορινθίας.

7. Τον Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΒ 386993), Αντιδήμαρχος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Αιγιαλείας, με αναπληρωτή του τον Σωτήριο Παπαγεωργίου του Αρτέμιου (ΑΔΤ ΑΒ 627523) Δημοτικό Σύμβουλο.

8. Τον Σπυρίδων Σοκορέλη του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΕ 231537), υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καλαβρύτων, με αναπληρώτριά του την Ανδριάννα Αναστασοπούλου του Αλεξίου (ΑΔΤ ΑΒ 761267), δημοτική σύμβουλο.
9. Τον Σπυρίδων Σταματόπουλο του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ν 469019), Δήμαρχο Σικυωνίων ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, με αναπληρωτή του τον Βλάσιο Καραδήμα του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ν 470621) Δημοτικό Σύμβουλο.

10. Τον Ιατρού Γρηγόριο του Αντωνίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως ειδικό επιστήμονα, με αναπληρωτή τον Χριστοδούλου Δημήτριο του Ιωάννη, Γεωπόνο-Διπλωμάτη.

11. Τον Κανέλλη Γεώργιο του Νικολάου, εκπαιδευτικό, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Οικ. Κίνηση Πάτρας) με αναπληρώτρια τη Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία).

Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει οριστεί ο Ιατρού Γρηγόριος του Αντωνίου.

Συντάχθηκε από τον/την Super User. Posted in Φορέας Διαχείρισης

Εκτύπωση

Προσωπικό

Η αναλυτική στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης είναι η ακόλουθη:

Πίνακας Προσωπικού ανά ειδικότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

ΤΜΗΜΑ

Κουμούτσου Ελένη

Περιβαλλοντολόγος

ΠΕ

Συντονίστρια Έργου - Διεύθυνση

Ρουσινός Γεώργιος

Δασολόγος

ΠΕ

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Τοπουζίδης Νικόλαος

Γεωλόγος

ΠΕ

Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Φιλιππακόπουλος Χρήστος

Διοικητικός

ΠΕ

Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γεροπούλου – Γέρου Παρασκευή

Βοηθός Λογιστή

ΔΕ

Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Γουναράκης Κωνσταντίνος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Ρηγόγιαννης Παναγιώτης

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Ζέρβας Χρήστος

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης

Κουλούκη Μαρία

Ειδικός Δασικής Προστασίας

ΔΕ

Τμήμα Εποπτείας/Φύλαξης


Συντάχθηκε από τον/την Super User. Posted in Φορέας Διαχείρισης

Εκτύπωση

Κέντρο πληροφόρησης


Το σύνολο των υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του κτιρίου επί της οδού Άγιου Αλεξίου 35 στα Καλάβρυτα.

Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ένας χώρος κατάλληλα εξοπλισμένος ώστε να γίνονται προβολές ή διαλέξεις/συζητήσεις ενημέρωσης με τους επισκέπτες και τους μαθητές. Υπάρχει επίσης έκθεση επισκέψιμη, με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Η Έκθεση δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον» 2000-2006, Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων-Οικοτόπων-Προστασία Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους», με σκοπό την ανάδειξη του ορεινού όγκου Χελμού-Βουραϊκού.

Στο χώρο αυτό ενημερώνονται οι επισκέπτες για τη περιοχή, την ιστορία, τη γεωγραφία, την πανίδα, την χλωρίδα, τα σπάνια ή προστατευόμενα είδη, το νομικό καθεστώς προστασίας τους, τα πληθυσμιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της, τα μνημεία και τις φυσικές ομορφιές της, όπως και για τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τη διαχείρισή της και την ορθολογική της ανάπτυξη.

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης είναι η δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας για την άμεση και πλήρη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων, επισκεπτών και των χρηστών του Εθνικού Πάρκου.

Συντάχθηκε από τον/την Super User. Posted in Φορέας Διαχείρισης

Εκτύπωση

Διοικητικό Συμβούλιο


Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου διασφαλίζεται η εκπροσώπηση της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων (Περιφέρεια, Δήμοι), των παραγωγικών τάξεων, των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και της Επιστημονικής Κοινότητας.

Το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιοέχει ορισθεί σύμφωνα με την απόφαση 451/26-01-2010 του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 47/11-02-2010, τεύχος ΥΟΔΔ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αποτελείται από:

τον Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου: Ιατρού Γρηγόριο του Αντωνίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως ειδικό επιστήμονα,

και τα μέλη:

1. Την Κουτρά Δήμητρα του Δημοσθένη, Βιολόγο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήματος Δ.Π.Φ. ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με αναπληρωτή τον Χρονόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, Δασολόγο, Δασαρχείου Αιγίου.

2. Τον Bαγενά Αναστάσιο του Χρήστου, Γεωπόνο στη Δ/νσηΑγρ. Ανάπτυξης Αχαΐας, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρωτή του τον Κοσμά Νικόλαο του Ηλία, Γεωπόνο στη Δ/νσηΑγρ. Ανάπτυξης Αχαΐας.

3. Την Αλεξανδροπούλου Ιωάννα του Σωκράτη, Χημικό με Β΄ Βαθμό, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αναπληρωτή τον Γουργιώτη Λουκά του Γεωργίου, Χωροτάκτη Ειδ. Επιστημ. Προσωπικό.

4. Τον Χρήστο Δημόπουλο του Δήμου (ΑΔΤ ΑΗ 209693), Δασάρχη Καλαβρύτων, ως εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Σμηλιωτόπουλο (ΑΔΤ ΑΗ 703225), Δασολόγο με Α΄β. Τμηματάρχη Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

5. Τον Θεόδωρο Νασιώτη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ N 544543),Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας,ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐαςμε αναπληρωτή τουτον Χρήστο Μπούνια του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΗ 714777),Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

6. Τον Ανδρέα Καραχοντζίτη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΗ 727251), Περιφερειακό Σύμβουλος Κορινθία, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας), με αναπληρωτή του τον ΠαναγιώτηΠαπαγιαννακόπουλο του Τρύφωνος(ΑΔΤ ΑΜ 334037), Γεωπόνος, ως εκπρόσωπος (αναπληρωματικό μέλος) της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας).

7. Τον Βασίλειο Χριστόπουλο του Γεωργίου (ΑΔΤΑΙ 695260),Αντιδήμαρχος, ως εκπρόσωπος του ΔήμουΑιγιαλείας,, με αναπληρωτή του τον Θεοφάνη Σταυρόπουλο του Προκόπη (ΑΔΤ Χ 307453), Αντιδήμαρχο.

8. Τον Νικόλαο Μαγκαφά του Μιλτιάδη (ΑΔΤ ΑΚ 335259),Δημοτικός Σύμβουλος, ως εκπρόσωπος του Δήμου Καλαβρύτων, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Χουλιάρα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ 761367), Αντιδήμαρχο.

9. Τον Σπυρίδων Σταματόπουλο του Παναγιώτη (ΑΔΤ Ν 469019), Δήμαρχο Σικυωνίων ως εκπρόσωπο του Δήμου Σικυωνίων, με αναπληρωτή του τον Παναγιώτη Φιακά του Ιωάννη (ΑΔΤ Ν 469222),Αντιδήμαρχος του Δήμου Σικυωνίων.

10. Τον Κανέλλη Γεώργιο του Νικολάου, εκπαιδευτικό, ως εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ, Οικ. Κίνηση Πάτρας) με αναπληρώτρια τη Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία).

Η σύνθεση του Δοικητικού Συμβουλίου των Φορέων Διαχείρισης θα αλλάξει με το Ν. 4519/2018, άρθρο 5 και θα διοικούνται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Συντάχθηκε από τον/την Super User. Posted in Φορέας Διαχείρισης

Εκτύπωση

Ίδρυση


Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ιδρύθηκε μαζί με άλλους 24 Φορείς με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002), βάσει του οποίου ιδρύθηκαν 25 Προστατευόμενες Περιοχές με Φορέα Διαχείρισης. Στις 25 Προστατευόμενες Περιοχές προστέθηκαν δύο περιοχές που είχαν ήδη κηρυχθεί ως προστατευόμενες, με βάση τους Ν. 1650/1986 και 2742/1999: το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά-Μαραθώνα. Ο Ν. 3044/2002 περιελάμβανε και χάρτες με τα εξωτερικά όρια κάθε μίας από τις 25 Προστατευόμενες Περιοχές.

Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ιδρύθηκε το 2002, στελεχώθηκε με προσωπικό το 2007 και είναι αρμόδιος για την διατήρηση, την προστασία και τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής που ορίστηκε σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A' 25 - 20.02.2018).

Συντάχθηκε από τον/την Super User. Posted in Φορέας Διαχείρισης

ypourgeio