Εκτύπωση

Διεθνείς συνεργασίες

 

O Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραικού θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, τον Οκτώβριο του 2009, μετά από αίτηση και πρώτη αξιολόγηση, έγινε μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Γεωπάρκων (EGN) και του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων (GGN) υπό την στήριξη της UNESCO. Έπειτα από δύο επιπλέον επιτυχημένες αξιολογήσεις (2013 και 2015) η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης συνεχίζει να είναι ενταγμένη στα «Παγκόσμια Γεωπάρκα UNESCO».

Το Παγκόσμιο Δίκτυο συνεδριάζει κάθε 2 χρόνια ενώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο συναντάται 2 φορές τον χρόνο με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση κοινών δράσεων. Τα μέλη του Δικτύου αξιολογούνται κάθε τέσσερα χρόνια από ειδικούς του Δικτύου και άλλων Διεθνών Οργανισμών με στόχο τη διασφάλιση υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών σε κάθε περιοχή. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο Δίκτυο, τα Γεωπάρκα έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας και εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών καθώς και να συμμετέχουν από κοινού σε έργα και προγράμματα για την ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για όλα τα προϊόντα και πρακτικές που αφορούν τα Γεωπάρκα. Η συμμετοχή στο Δίκτυο δεν προσδίδει ιδιαίτερο νομικό καθεστώς αλλά αποτελεί ουσιαστικά μια ετικέτα, ένα σήμα ποιότητας.

Να σημειωθεί ότι ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραικού συμμετέχει συστηματικά και ενεργά στις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις και τα διεθνή συνέδρια που διοργανώνονται με συμμετέχοντες τα Γεωπάρκα-μέλη του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO.

Επιπλέον, το Εθνικό Πάρκο Χελμού-Βουραϊκού διακρίθηκε με τη διεθνή πιστοποίηση με τίτλο «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό» από την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Πάρκων και Προστατευόμενων Περιοχών (EUROPARC FEDERATION) που εδρεύει στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας. Κατάφερε να ενταχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση και είναι η δεύτερη προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας, μετά το Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, που έλαβε τη διάκριση. Αρκεί να αναφερθεί ότι τα μέλη που έχουν πιστοποιηθεί με την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό» είναι 157 περιοχές από 19 χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.europarc.org/sustainable-tourism/

Η πιστοποίηση για την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό», έχει πενταετή ισχύ (2016-2020). Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προβολή ολόκληρης της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Πάρκο και Γεωπάρκο, αλλά και για την τοπική κοινωνία διασφαλίζοντας ότι ο τουρισμός θα συμβάλλει στην ισόρροπη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. Η προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου Environmental Park (EPA) - Περιβαλλοντικά Πάρκα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007–2013 του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία δικτύωσης, ο Φ.Δ. Χελμού-Βουραϊκού συμβάλει στην προώθηση δράσεων εναλλακτικού τουρισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η αναγνώριση του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού σαν περιοχή με ιδιαίτερη γεωλογική κληρονομιά που απολαμβάνει διεθνή αναγνώριση. Τα σημαντικά αξιοθέατα της περιοχής μας προβάλλονται σε διεθνή περιοδικά και βιβλία και διαφημίζονται σε διεθνής τουριστικές εκθέσεις.

ypourgeio