Εκτύπωση

Βυζαντινά μνημεία

 

Ονομασία

Είδος Μνημείου

Δήμος ή Κοινότητα

Οικισμός

Απόφαση ΦΕΚ

Φορέας προστασίας

Ι.Ν.Αγ.Νικολάου

Εκκλησία

Αγ.Βαρβάρας

Βουνάκιον

Β.Α.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ι.Ν.Αγ.Νικολάου

Εκκλησία

Αγριδίου

Αγρίδιον

Β.Α.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Αγ.Πάντες

Εκκλησία

Αγριδίου

Αγρίδιον

Β.Α.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Πύργος Πετμεζαίων

Πύργος

Ανω Λουσών

Σουδενά

Υ.Α.Β1/Φ31/23672/560/ 22-6-1990         ΦΕΚ418/Β/9-6-1990

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ιερά Μονή Παπουλάκου

Εκκλησία

Αρμπούνων

Αρμπουνα

Υ.Α.Β1/Φ231/44212/ 1042/29-12-1988        ΦΕΚ12/Β/22-1-1988

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Αρχοντικό Ασημάκη Φωτήλα

Πύργος

Ζαρούχλας

Ζαρούχλα

Υ.Α.Β1/Φ31/34003/742/ 15-7-1985 ΦΕΚ467/Β/25-7-1985

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία

Εκκλησία

Καλαβρύτων

Σούβαρδο

Υ.Α.Β1/Φ31/160693/1371/26-11-1984  ΦΕΚ34/Β/22-11-1985

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ιερά Μονή Αγ. Λαύρας

Μονή

Καλαβρύτων

Αγ.Λαύρας

Β.Δ.19-4-1921  ΦΕΚ68/Α/26-4-1921

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Παλάτι Παλαιολογίνας

Αρχοντικό

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

Υ.Α.1181/91/30-10-1971 ΦΕΚ 897/Β/10-11-1971

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ι.Μ.Μεγάλου Σπηλαίου

Μονή

Κάτω Ζαχλωρούς

Μ.Μεγάλου Σπηλαίου

Β.Δ.19-43-1921 ΦΕΚ68/Α/26-4-1921

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Οικία Ζαϊμη

Οικία

Κερπινής

Κερπινή

Υ.Α.Β1/Φ31/32769/605/ 20-7-1992   ΦΕΚ518/Β/10-8-1992

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ


Οικία Αγγελου Ανδριόπουλου

Οικία 18ου αιώνα

Κερτέζης

Κέρτεζη

Υ.Α.Β1/Φ31/40578/1028/23-12-1988  ΦΕΚ97/Β/14-2-1988

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Οικία Τσέρου

Οικία

Μεσορρουγίου

Σόλος

Υ.Α.Β1/Φ31/27178/550/ 16-6-1993

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Πύργος Σολιώτη

Πύργος

Μεσορρουγίου

Σόλος

Υ.Α.29/17551/2564/    10-8-1974                    ΦΕΚ318/Β/20-8-1974

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ι.Ν.Αγ.Αθανα σίου

Εκκλησία

Περιστέρας

Χαλκιάνικα

Β.Δ.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

Ι.Ν.Αγ.Ιωάννη Θεολόγου

Εκκλησία

Περιστέρας

Χαλκιάνικα

Β.Δ.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

Ι.Ν.Κοίμησης Θεοτόκου

Εκκλησία

Περιστέρας

Χαλκιάνικα

Β.Δ.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

Ιερά Μονή Τιμίας Ζώνης

Μονή

Περιστέρας

Χαλκιάνι κα

Β.Δ.26-10-1923  ΦΕΚ328/Α/14-11-1923

Παπαβρύση

Λαϊκή βρύση

Πριολίθου

Πριόλιθος

Υ.Α.Β1/Φ31/30910/ 798/ 29-8-1988  ΦΕΚ679/Β/13-9-1988

Πύργος Βοεβόδα Αρνατούτογλου

Πύργος

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

Β.Δ.16-8-1937  ΦΕΚ335/25-8-1937

Οικία Αγωνιστή Αναγνώστη Στριφτόμπολα

Οικία Παρα δοσιακής αρχι τεκτονικής

Κέρτεζης

Κέρτεζη

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/ 25569/671/18-5-1981 ΦΕΚ 304/Β/27-5-1981

Ι.Ν.Αγ.Τριάδος

Εκκλησία

Ζαρούχλας

Ζαρούχλα

Β.Δ.26-10-1923  ΦΕΚ328/14-11-1923

Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου

Εκκλησία

Μεσορρουγίου

Σόλος

Υ.Α. 29/27551/2564/    10-8-1974    ΦΕΚ818/Β/2-8-1974


Ι.Ν.Προφήτη Ηλία

Εκκλησία

Καλαβρύτων

Σούβαρδο

Β1/Φ31/160693/1371/26-11-84       ΦΕΚ34/Β/22-1-85

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ι.Ν.Ανάλη ψης

Εκκλησία

Καλάβρύτων

Καστριά

Αρχ/Β1/Φ31/455407/1230/17-197  ΦΕΚ254/Β/28-3-97

ΥΠΠΟ 6ηΕΒΑ

Ι.Ν.Κοιμήσε ως της Θεο τόκου

Ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Ζαρούχλα

Ζαρούχλα

ΥΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/18576/476/3-7-76

ΥΠΠΟ

6η ΕΒΑ

Πύργος Παπα δημητρόπουλου

Ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Ζαρούχλα

Ζαρούχλα

ΥΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/18576/476/3-7-97 ΦΕΚ

ΥΠΠΟ

6η ΕΒΑ

Πηγή : Υπ.Πολιτισμού (  ΕΒΑ = Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων)