Εκτύπωση

Νεώτερα Μνημεία

 

Ονομασία

Είδος Μνημείου

Δήμος ή Κοινότητα

Οικισμός

Απόφαση ΦΕΚ

Φορέας προστασίας

Τόπος Θυσίας

Ιστορικός Τόπος `

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΓ/Γ/647/ 8509/4-5-1993  ΦΕΚ348/Β/17-5-1993

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Οικία Αικατερ. Οικονόμου- Μαρτίνη

Εργο Τέχνης ιστορικής σημασίας

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3383/ 69947/7-2-1984  ΦΕΚ221/Β/10-4-1984

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Κτήριο ιδιοκτ. Διονυσίας Λιάρη

Εργο Τέχνης ιστορικής σημασίας

Κερπινής

Κερπινή

ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/525/ 22104/10-4-1981 ΦΕΚ234/Β/20-4-1981

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Κοινοτική Βρύση Ανω Λουσών

Ιστορικό-Διατηρητέο μνημείο

Ανω Λουσοί

Ανω Λουσοί

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2391/ 5012/26-1-1993  ΦΕΚ100/Β/26-2-1993

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Κοινοτική Βρύση Κρυονερίου

Εργο Τέχνης ιστορικής σημα σίας

Κρυονέρι

Κρυονέρι

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2494/ 38882/26-1-1993  ΦΕΚ182/Β/31-3-1981

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Παλαιά Γέφυρα

Γέφυρα

Αγραμπέλων

Πλατανίτσας

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/26534/ 1263/13-5-1994 ΦΕΚ484/Β/38-6-1994

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Δημοτικό Σχολείο Καλαβρύτων

Ιστορικός τόπος

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2116/ 31577                        ΦΕΚ/769/Β/31-10-86

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ

Περιβάλλον χώρος Δημοτ Σχ. Καλαβρύτων

Ιστορικός τόπος

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3480/ 52548/5-11-1991 ΦΕΚ879/Β/27-11-1991

ΥΠΠΟ      2η ΕΝΜ


Αλσος Εθνικής Ανεξαρτησίας (Δάσος Θυσίας)

Ιστορικός τόπος Αισθ. Δάσος

Καλαβρύτων

Καλάβρυτα

ΦΕΚ 404/Β/20-10-1997

Υπ.Γεωργίας

Οδοντωτός σιδηρόδρομος (κτίρια σταθμών,  γραμμή, τεχνικά εργα )

Ιστ. διατηρ. μνημείο

Διακοφτό - Καλάβρυτα

ΦΕΚ 553/10-07-96

ΥΠΠΟ

Δημοτ.Σχ.Κάτω Λουσών

Ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Λουσών

Λουσικόν

Γ/862/14206/1-3-96                   ΦΕΚ213/Β/2-4-96

ΥΠΠΟ 2ηΕΝΜ

Γεφύρι

Ιστορικό διατηρητέο μνημείο

Κάτω Λουσών

Κάτω Λουσών

Γ/736/25619/17-5-93                 ΦΕΚ384/Β/28-5-93

ΥΠΠΟ 2ηΕΝΜ

Πηγή : Υπουργείο Πολιτισμού ( ΕΝΜ = Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων