Εκτύπωση

Αρχαιολογικοί χώροι

 

Ονομασία

Είδος Χώρου

Δήμος ή Κοινότητα

Απόφαση ΦΕΚ

Φορέας Προστασίας

Αρχαίος Κλείτωρ

Περιοχή μεταξύ των ιστορικών τειχών τουΑρχαίου Κλείτορος

Κλειτορίας

Υ.Α.Α/Φ31/49146/3733/2-1-/1974  ΦΕΚ 5/Β/8-1-1974

ΥΠΠΟ                6η ΕΠ & ΚΑ

Αρχαία Ψωφίς Τριπόταμα Κα λαβρύτων

Αρχαία Ψωφίδα

Πόρτες

Υ.Α.Α/Φ31/49147/3734/3-1-1974   ΦΕΚ 5/Β/8-1-1974

Αρχαίο Λεόντιο

Οχυρωματικός περίβολος

Λεοντίου

Υ.Α.Α/Φ31/35618/ 2962/19-4-1976  ΦΕΚ 654/Β/14-5-1976

Λόφος εξωκκλησίου Παναγιάς Λουσών

Ιερό της Αρτέμιδος των Λουσών

Κάτω Λουσών

Υ.Α.Α/Φ31/35618/ 2962/19-4-1976  ΦΕΚ 654/Β/14-5-1976

Ακρόπολη του Παόυ Αρχαία Αζανίς

Αρχαία κτίσματα και δεξαμενή

Σκούπι Πάου Κάτω Κλειτο ρίας

Υ.Α.ΑΦ31/49348/4209/9-11-1976 ΦΕΚ1431/Β/29-11- 1976

Κλήμα Παυσανία

Διατηρητέο μνημείο της φύσης

Καλυβίων

ΦΕΚ 738/Β/2-6- 1976

Υπ.Γεωργίας

Σπήλαιο Καστριών

Απολιθώματα Νεο λιθικών και Πρωτο ελληνικών χρόνων

Καστριών

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ0618222/647/17-4-1985                         ΦΕΚ 244/Β/-5-1985

ΥΠΠΟ        6η ΕΠ & ΚΑ

Αρχ. Φενεός  (Λόφος μετα των υπωρειών στη θέση  Πύργος Καλυβίων)

Αρχαία κτίσματα 

Αρχ. Φενεός

Υ.Α. 4499/12-6-64       ΦΕΚ 239/Β/30-6-64

ΥΠΠΟ/  ΕΠ&ΚΑ

Πηγή : Υπ. Πολιτισμού

( ΕΠ&ΚΑ = Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων)