Εκτύπωση

Περιοχή ευθύνης

Σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ A 25 - 20.02.2018), η Προστατευόμενη Περιοχή που αποτελεί τη νέα περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

1. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ & Υ∆ΑΤΑ ΣΤΥΓΟΣ (SCI)

2. ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ (SCI)

3. ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SCI/SPA)

4. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SCI)

5. ΌΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ (SCI)

6. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SCI)

7. ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΡΙΩΝ (SCI)

8. ΌΡΗ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΚΛΩΚΟΣ, ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ (SPA)

9. ΌΡΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ (SPA)

10. ΌΡΟΣ ΧΕΛΜΟΣ (ΑΡΟΑΝΙΑ) - ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (SPA)

11. ΚΟΡΥΦΕΣ ΌΡΟΥΣ ΚΥΛΛΗΝΗ (ΖHΡΕΙΑ) & ΧΑΡΑ∆ΡΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΤΙΣΑ (SCI)

12. ΌΡΟΣ ΖΗΡΕΙΑ (ΚΥΛΛΗΝΗ) (SPA)


 

ypourgeio