Εκτύπωση

ΕΠΠΕΡ

ΕΠΠΕΡ 2000-2006

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ) αποτέλεσε τον κορμό μιας συνολικής παρέμβασης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης.
Η διάρθρωσή του σε άξονες προτεραιότητας βασίζεται μεν στην ανάλυση του ΣΑ 2000-2006, ακολουθεί όμως τη διάρθρωση του ΚΠΣ 2000-2006, σε ότι αφορά τους βασικούς στόχους στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Oι άξονες προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 είναι:

1. Υδατικό Περιβάλλον
2. Στερεά Απόβλητα
3. Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος
4. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
5. Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
6. Βασικά έργα υποδομής στον τομέα των υδάτων, της προστασίας εδαφικών πόρων και προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία
7. Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις
8. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι
9. Περιβαλλοντικές Δράσεις με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (συμβατές με την Κοινοτική νομοθεσία)
10. Τεχνική Βοήθεια
To ΕΠΠΕΡ για τον Φορέα Διαχείρισης ξεκίνησε αρχές του 2006 και έληξε τέλος του 2009. Οι δαπάνες του Έργου του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού βάρυναν το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα την ΣΑΕ 075/3 (κωδικός Έργου 2005ΣΕ07530029) και τα Υποέργα του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου του Φορέα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Χελμού-Βουραϊκού» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» 2000-2006, στο Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων –Οικοτόπων, Προστασίας Ειδών, Περιοχές ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το ανώτερο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο ποσοστό από Εθνικούς πόρους. Στα πλαίσια της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου (2000-2006) υλοποιήθηκαν τα παρακάτω Υποέργα :
. Υποέργο 1- Αρχική Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης (Start-up)
. Υποέργο 4 -Αντιπλημμυρικά και Αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας πληγέντων περιοχών από τις πυρκαγιές
. Υποέργο 5-Πολυπαραμετρική συσκευή φυσικοχημικών παραμέτρων, συσκευές μέτρησης ταχύτητας νερού
. Υποέργο 6 -Σύστημα ασύρματης επικοινωνίας
. Υποέργο 7-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και αντίστοιχο λογισμικό, σαρωτής, εκτυπωτές, ψηφιακό αντιγραφικό, περιφερειακά
. Υποέργο 8-Ατομικός εξοπλισμός φυλάκων και σετ εργαλείων
. Υποέργο 9-Ηλεκτρική περίφραξη
. Υποέργο 10-Καταψύκτες βιολογικών δειγμάτων
. Υποέργο 11-Αγροτικά οχήματα 4x4 διπλοκάμπινα»
. Υποέργο 12-Εξοπλισμός γραφείου-έπιπλα
. Υποέργο 13-Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
. Υποέργο 14-Διαχειριστικό Σχέδιο Προστατευόμενης Περιοχής Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού
. Υποέργο 15-Σύστημα καταγραφής περιοχών μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς βασισμένο σε δορυφορικά δεδομένα
. Υποέργο 16-Εξοπλισμός οχημάτων για αντιμετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς»
. Υποέργο 17-Σύστημα GIS: τέσσερεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 1 GPS μεγάλης ακριβείας, ένας εξωτερικός HD, δυο εκτυπωτές Α4/Α3, ένας σαρωτής Α4, ένας ethernet switch, υποδομή δικτυού
. Υποέργο 18-GPS και Τηλεσκόπια, Κυάλια, Φακοί
. Υποέργο 19-Οχήματα τζιπ